De Wijkraad

 • Voorzitter
  Robert Reynaert

  0486 36 18 79
  robreynaert@hotmail.com
 • Penningmeester
  Jorens Werner

  0495 27 63 72
  werner.jorens1@live.be

Bestuurslid Organisatieverantwoordelijke

Bestuurslid

De wijkraden hebben als doel het sociaal engagement te stimuleren. Ze geven advies aan het gemeentebestuur aan de hand van een wijkplan om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verbeteren. Het wijkplan bevat adviezen over o.a. mobiliteit, uitzicht en verkeersveiligheid van de wijk

.Ze fungeren als link tussen burger en gemeente

Daarnaast organiseren ze regelmatig activiteiten die het sociaal contact en samenhorigheid van de wijk bevorderen.

Samenstelling

Het wijkbestuur wordt om de drie jaar verkozen tijdens de algemene vergadering.
Een wijkbestuur telt minimum vier en maximum twaalf leden.
Het verkozen wijkbestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Vergaderingen

Het wijkbestuur vergadert minstens een keer per trimester en organiseert een keer per jaar een algemene vergadering.
De vergaderingen van het wijkbestuur en de algemene vergaderingen van de wijkraad zijn openbaar: iedereen is welkom!
De agenda van de vergadering wordt 10 dagen voor de vergadering bekend gemaakt aan de wijkbewoners.