VRAAGBAAK BEWONERS

  • Het verbodsbord in de Lindelei hangt te hoog en op vraag van de bewoners van de Lindelei is het niet mogelijk om een verkeersbord te plaatsen van verboden af te slagen,Te veel mensen vergissen zich nog

· Een verkeersbord  verboden af te slagen werd geplaatst op 12 Februari in Adriaan Sanderslei en Antoon Van Brabantstraat.

 

  • De electriciteitkast van de hoek Lindelei en Kapellestraat en ook aan het schoonheidsinstituut Ingrid staan regelmatig open .

 Dit is doorgegeven aan Eandis zij gaan dit opvolgen en gaan er een sleutelplan van maken

 

  • Sommige bomen hebben nog geen voetbeplanting in de schrijverswijk

Plantvakken werden vergroot en aanplantingen aangebracht 

 

  • In de  speeltuin aan de Karel vd Woestijnelaan werden sommige speeltuigen gevaarlijk ingepland

een extra zandbak werd aangelegd voor de allerkleinsten zodat ze zich niet kunnen kwetsen aan de schommels

 

  • In de Lieven RensLaan brandt s’nachts geen verlichting.Daar het wat afgelegen is creëert die een onveilige situatie

De lamp blijft nu s’nachts branden waardoor een veiligere situatie gecreëerd word