AGENDA


Beste inwoner van Aartselaar en buur van de ISVAG-afvalverbrandingsoven,

Zoals beloofd, staat het officile bezwaarschrift, opgesteld door een gerenommeerd advokatenkantoor, tegen de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven online op de website van de Milieuraad van Aartselaar. U kan dit uitgebreid bezwaarschrift lezen op de website van de Milieuraad van Aartselaar.

Wie zich wil verzetten tegen deze hernieuwde aanval op onze gezondheid, kan dit rechtstreeks doen via www.mina-aartselaar.info/isvag. Hou er wel rekening mee dat de inzendtermijn loopt tot 9 december

In tegenstelling tot wat de heer Heylen tijdens een televisie-uitzending verklaarde, is er wel degelijk massaal verzet tegen deze aanvraag. De bezwaarschriften stromen immers ook nu weer onophoudelijk binnen. Een bewijs dat de omwonenden van de ISVAG-oven helemaal niet akkoord gaan met een nieuwe oven!!!

Nog even enkele cijfers:

  1. De oude oven (capaciteit 150.000 ton), kreeg van de Vlaamse overheid (minister Schauvlieghe), tegen het advies van de gemeente Aartselaar, de Milieuraad van Aartselaar, de BBL, en haar eigen administratie in, een verlenging van de uitbating tot 2025
  2. Dezelfde Vlaamse overheid berekende dat tegen 2025 de hoeveelheid afval zal afnemen met 15%. Dit komt neer op 200.00 ton op jaarbasis
  3. Aangezien 2025 het einde betekent van de huidige oven, en er dus dan nog een overcapaciteit zal zijn van 50.000 ton (150.000 200.000 = -50.000), is er in Vlaanderen helemaal geen nood aan een nieuwe, nog grotere (190.000 ton) oven!!!
  4. De 175 miljoen Euro die voorzien zijn voor de bouw van een nieuwe oven en die komen uit de geldbuidel van omwonenden, dienen dus enkel om een warmtenet uit te rollen om gebouwen, bedrijven, ziekenhuizen, te voorzien van energie.
  5. Een dergelijk warmtenet kan veel goedkoper geleverd worden door andere bedrijven die veel korter bij het doelgebied liggen en waarvoor dus minder leidingen dienen aangelegd te worden.
  6. Sluiting van de oude oven betekent een vermindering van het aan- en afvoerverkeer op de A12 met duizenden vrachtwagens afval. Dit komt ons aller gezondheid ten goede en maakt de A12 misschien iets minder stressvol

Bedenking: Is de bouw van een nieuwe, megalomane, oven dan enkel maar een paradepaardje van enkele personen???

Voor de Milieuraad van Aartselaar

Ronny Verelst

Voorzitter


KERSTMARKT 2017

Geslaagde kerstmarkt mede dankzij de samenwerking met BABBELPLUS

BABBELPLUS is een organisatie die nieuwkomers begeleid in taal en integratie in onze gemeente.

Een wijkraad is een brug tussen inwoners en gemeente en wil alle inwoners samenbrengen.

Dit is volledig geslaagd met deze samenwerking

Van harte bedankt!

De wijkraad Ten Dorpe

WIJKFEEST 2017